Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.

Lord Acton, Britse historicus (1834-1902)

Laat uw wil niet bulderen, als uw macht slechts fluisteren kan. 

Thomas Fuller, Engels priester en schrijver (1608-1661)

Macht hebben en er geen gebruik van maken, dat is pas beschaving.

Cees Buddingh, letterkundige (1918-1985)

Kennis is macht, althans als men een kennis is van de machtigen.

Gaby van den Berghe, auteur

Niemand is zozeer geneigd om zijn macht te misbruiken, als hij die de macht nauwelijks verworven heeft.

Alphonse de Lamartine, Frans staatsman en geschiedkundige (1790-1869)

Kennis is macht.

Francis Bacon, filosoof (1561-1626)

Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen.

Lao-Tse, Chinees filosoof (+/- 600 v.C.)

Het aantal paringen dat een apenman verwerft, staat in rechstreeks verband met de hoogte van zijn positie.En reproductie is de belangrijkste drijfveer. Het streven naar succes zit in iedere man ingebakken.

Frans de Waal, primatoloog -- Psychologie Magazine, oktober 2008

Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.

Abraham Lincoln, Amerikaans president (1809-1865)

Wie de ander naast zich klein maakt, is nooit groot. 

Johann Gottfried Seume -- Obolen (1798)

Vrouwen vallen op mannen met macht, mannen willen de baas zijn, maar niemand die dat gewoon eens lekker toegeeft. 

Floor van den Hout, journalist -- Psychologie Magazine, oktober 2008

Presidentskandidaten noemen zichzelf 'dienaars van het volk' in plaats van dat ze bekennen dat het leuk is om de baas te zijn.

Frans de Waal, primatoloog -- Psychologie Magazine, oktober 2008

Macht bestaat niet uit hard of vaak slaan, maar uit raak slaan.

Honoré de Balzac, schrijver (1799-1850)

Wie heden macht krijgt, is morgen zichzelf niet meer meester.

Antoon Vloemans, Vlaams filosoof (1898-1982)

Misbruik van grootheid is: macht en geweten te scheiden.

William Shakespeare, Engels schrijver (1564-1616)

We hebben altijd een regering van mensen die weten wat ze willen: ze willen aan de macht blijven.

André Frossard, Frans journalist (1915-1995)

Zij die de hoogste macht uitoefenen, moeten de onplezierige dingen laten opknappen door anderen, terwijl zij zelf de plezierige voor hun rekening moeten nemen.

Machiavelli, Florentijns staatsfilosoof (1469-1527)

We vinden ongelijkheid niet chic, en het streven naar macht is uit den boze. Maar net als kippen hebben wij mensen een duidelijke pikorde.

Frans de Waal, primatoloog -- Psychologie Magazine, oktober 2008

Het onware kan nooit waar worden door in macht toe te nemen.

Rabindranath Tagore, Indisch mysticus en dichter (1861-1941)

Macht is de ultieme liefdesdrank (Power is the ultimate aphrodisiac).

Henry Kissinger, Amerikaans politicus

ARTIKELEN EN COLUMNS

Op dit deel van de website staan enkele columns en artikelen van Roos Vonk rondom de thema’s macht en leiderschap. Voor andere columns en artikelen, zie onder meer de website van Roos Vonk, columns over werk en carrière, columns voor managers, en de websites zelfkennis en de eerste indruk.

Ga naar de columns

Artikelen en columns
Lezingen

LEZINGEN

Roos Vonk geeft lezingen en seminars over onder meer: 

 

  • Inspiratie: hoe krijg je het en hoe geef je het anderen
  • Feedback geven, feedback ontvangen
  • Authenticiteit, charisma en impact: transformationeel leiderschap
  • Man-vrouw-verschillen, mannelijk en vrouwelijk leiderschap
  • Macht en integriteit
  • Vertrouwen: investeren in sociaal kapitaal
  • Zelfmanagement ("Je bent wat je doet") en coaching tot zelfmanagement
  • Effectieve beïnvloeding: van anderen en van jezelf
  • De mens als sociaal dier: groepsprocessen en groepsgedrag
  • Vertrouwen: investeren in sociaal kapitaal

Thema's kunnen ook in overleg worden bepaald en worden afgestemd op de deelnemers en de gelegenheid.

Hetzelfde geldt voor de duur (van 20 minuten tot 3 uur) en de vorm. Er is tijdens de lezingen meestal veel interactie met de deelnemers, ze worden geactiveerd om mee te denken. 

Reacties van deelnemers op lezingen

Meer informatie 

 

PSYCHOLOGIE OP DE WERKVLOER

Psychologie op de werkvloer